ఈ కన్ను కొట్టే పిల్లపై 'అమూల్' వాళ్ల కన

కరెంట్ ఎఫైర్స్ తీసుకుని..వాటితో బిజినెస్ కు యాడ్స్ చేయటం మంచి టెక్నిక్ అనే చెప్పాలి. జనాలకి ఈజీగా దగ్గరవ్వటానికి ఈ మార్గం. అదే  దేశంలో గొప్ప పాల ఉత్పత్తి కంపెనీగా పేరు బడ

ఇంకా చదవండి